لایه شیپ فایل حوضه آبخیز قزل اطاق با مقیاس 25000 به همراه Dem حوضه آبخیز

100,900تومان

فرمت اطلاعات: شیپ فایل  (shape file)و Dem

فرمت بسته: zip

حجم تقریبی فایل : 1 مگابایت

توضیحات

حوضه آبخیز قزل اطاق

این حوضه آبخیز یکی از زیر حوضه های شهرستان مراوه تپه است. برای تعیین دقیق محدوده مورد نظر خود به طول و عرض جغرافیایی لایه مورد نظر توجه فرمایید.

 

طول جغرافیایی :E 55° 42′ 30″- 55° 44′ 30″

عرض جغرافیایی:N 37° 46′ 0″- 37° 50′ 15″

 

دریافت جامع ترین مجموعه لایه های اطلاعاتی (شیپ فایل و Dem) حوضه ی ابخیز با 28 لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) و 1 لایه اطلاعاتی مدل رقومی ارتفاع (Dem) می باشد. به راحتی میتوانید به تمام نقشه های پایه و کاربردی در علوم محیطی و جی ای اس دسترسی داشته باشید.

استخراج شده از نقشه رقومی با 1:25000

Dem، دقیق 30 متری

فرمت لایه ها شامل لایه های پلی گونی, خطی و یا نقطه ای همراه با جدول کامل اطلاعات توصیفی با فیلدهای اطلاعاتی (Attribute Table) گوناگون و فایل Word برای طبقه بندی هر لایه مرتبط می باشند.

همگی این لایه ها، از نوع SHP file بوده و در نرم افزار  ARC GIS و ARC VIEW و برنامه های مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه ها, پس از دانلود ابتدا آنرا از حالت فشرده خارج کرده و سپس می توانید در نرم افزار ARC  GIS  از آن استفاده نمایید .

مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید GIS  است و شامل  لایه های زیر می باشد:

 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی مرز حوضه آبخیز
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی نوع فرسایش
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی شدت فرسایش
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی پراکندگی اقلیمی به روش دومارتن
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی پراکندگی اقلیمی به روش آمبروژه
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) خطی منحنی میزان و توپوگرافی
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی ارتفاع
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی زمین لغزش
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) خطی جهت زمین لغزش
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) خطی خطوط هم تبخیر
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) خطی خطوط هم بارش
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی هیدرولوژی خاک
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی جنس سطح زمین
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی پوشش زمین
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی پخش سیلاب
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی مسیل سیل
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی تفریحات
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی زمین شناسی
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی ژئومورفولوژی
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) خطی گسل
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی کاربری اراضی
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) خطی رودخانه اصلی
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) خطی ابراهه های فرعی
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی نوع پوشش گیاهی
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) خطی جاده و راه اصلی
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی شیب به درصد
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی خاک شناسی
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) خطی خطوط حداکثر هم دما
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) خطی خطوط میانگین هم دما
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) خطی خطوط حداقل هم دما
 • لایه اطلاعاتی (شیپ فایل) پلیگونی CN یا شماره منحنی